Nové poplatky za komunálny odpad

Harmonogram separovaného zberu
15. januára 2011
Daň za psa a nové daňové priznania za daň z nehnuteľnosti
15. januára 2011

Nové poplatky za komunálny odpad

Miestny poplatok za komunálne odpady na jednu osobu je schválený vo výške 12,-€.
Tí občania, ktorí spĺňaujú podmienky na poskytnutie úľavy na poplatku za komunálny odpad sa musia preukázať predložením nasledovných dokladov:
– potvrdenie o štúdiu, 
– potvrdenie o dlhodobom pobyte v zahraničí, 
– potvrdenie zamestávateľa vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava, 
– potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí (v doklade musí byť uvedený dátum odkedy dokedy bude poplatník v zahraničí), 
– potvrdenie o zaplatení poplatku na inej adrese (trvalom pobyte).

Doklady je potrebné predložiť do 31. marca 2011. Po vydaní platobného výmeru už nebude možné poskytnúť úľavu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *