Harmonogram separovaného zberu

Cestovný poriadok
15. januára 2011
Nové poplatky za komunálny odpad
15. januára 2011

Harmonogram separovaného zberu

Harmonogram separovaného odpadu v obci Sebechleby na rok 2015

Dátumy zberu v daný mesiac:
Január plasty 14.01.2016
Február plasty 04.02.2016
plasty 25.02.2016
Marec plasty 17.03.2016
Apríl plasty 07.04.2016
plasty 28.04.2016
Máj plasty 19.05.2016
Jún plasty 09.06.2016
Júl plasty 07.2016
August plasty 08.2016
September plasty 09.2016
Október plasty 10.2016
November plasty 11.2016
December plasty 12.2016

Zber textilu a obuvi
Do kontajnera, umiestneného na zadnom dvore obecného úradu. Šatstvo vhadzujte suché, topánky – nepoškodené. Kontajner sa vyprázdňuje 2x mesačne. Pri jeho naplnení nenechávajte textil pri kontajneri.

V prvom polroku 2015 sa uskutoční :
—>zber elektroniky
—>zber papiera
—>zber tvrdých plastov

Tvrdé plasty je potrebné vyložiť pred dom ráno do 8.00 hodiny (nie v modrých vreciach, ale volne vyložené!!!!)
Žiadame Vás vážení občania, aby ste tvrdé plasty nedávali medzi ostatné plasty do modrých vriec. Čím viac tvrdých plastov vyseparujeme, tým je to lepšie pre obec. Získame plastové výrobky, ktoré budú slúžiť všetkým obyvateľom našej obce.

POZOR!!! Zber plastov po obci sa uskutoční 1 až 2 dni pred termínom uverejneným v tabuľke! Spravidla to vychádza na štvrtky.

Termín je oznamovaný prostredníctvom miestneho rozhlasu, facebook.com stránky obce a oficiálnou webovouu stránkou. Plasty vo vreciach je potrebné stláčať a naplnené vrecia uzavrieť. Každá rodina , ktorá odovzdá plasty má nárok na jedno prázdne vrece na plasty.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *