Daň za psa a nové daňové priznania za daň z nehnuteľnosti

Nové poplatky za komunálny odpad
15. januára 2011
Oberačka po sebechlebsky MMXII.
15. januára 2011

Daň za psa a nové daňové priznania za daň z nehnuteľnosti

Obecný úrad oznamuje, že do 31. januára 2011 je bez vyrúbenia splatná daň za psa. V našej obci sa schválil poplatok za jedného psa vo výške 7,- €, za psa bojového plemena a ak držiteľom psa je právnická osoba sa vyberá 17,-€.
Daň za psa môžete uhradiť v hotovosti v kancelárii OcÚ.

Ďalej oznamujeme občanom, že do 31. januára 2011 podľa zákona 582/2004 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov je daňovník povinný podať správcovi dane – obecnému úradu nové daňové priznanie, ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie dane z nehnuteľnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *