Mapa
17. júna 2010
Symboly obce
17. júna 2010

Demografia

Počet obyvateľov v Sebechleboch od roku 1990 narastal.
V roku 1991 ich bolo 1 156, v roku 1996 – 1 163, v roku 2001 – 1 202, v roku 2003 – 1 212, v roku 2004 – 1 210, v roku 2008 – 1 206, v roku 2009 – 1210 a v roku 2010 – 1202 obyvateľov z toho je 614 žien a 588 mužov.

Veková štruktúra v obci je nasledujúca: 
– predproduktívny vek – 24,56%,
– produktívny vek – 62,70%,
– poproduktívny vek – 12,74%.

Počet obyvateľov celkom k 31.12.2010 – 1202 z toho:
– občanov (nad 15 rokov) – 963,
– deti (do 15rokov) – 239.

V roku 2010 sa narodilo 8 detí a zomrelo 6 obyvateľov.

Priemerný vek obyvateľov našej obce v roku 2010 dosiahol 35,08 rokov. Najstaršia obyvateľka Sebechlieb má 95 rokov. V rokoch 1990 – 2004 sa v obci narodilo 284 detí. Najúspešnejší rok bol 1999, keď prišlo na svet až 29 detí.

98% obyvateľstva Sebechlieb je slovenskej národnosti a 95% obyvateľov je rímsko-katolíckeho vierovyznania.
Nezamestnanosť v obci sa pohybuje na úrovni okolo 10,5%, cca 350 obyvateľov musí za prácou dochádza do blízkym aj ďalekých miest (Krupina, Zvolen, Levice, Banská Bystrica, Bratislava…).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *